Az Európai Bíróság megtette az első lépést az Orbán-rezsim elszámoltatása felé

Csütörtök délelőtt jelent meg az Európai Bíróság főtanácsnokának várva várt állásfoglalása a Magyarország és Lengyelország által indított perről, melyben a két kormány megtámadta az EU tavaly év végén elfogadott jogállamisági mechanizmusát.

Az indítvány szerint

a bíróságnak el kell utasítania a két ország keresetét, miután a mechanizmus megfelel az EU jogi kereteinek, és tisztázottak az elindításának feltételei.

A főtanácsnok szerint a mechanizmust a megfelelő jogalapon fogadták el, az összeegyeztethető az Európai Unióról szóló Szerződés 7. cikkével, és tiszteletben tartja a jogbiztonság elvét.

Campos Sánchez-Bordona jogi főtanácsnok a rendelet célját úgy foglalta össze: egy sajátos mechanizmus létrehozása az uniós költségvetés megfelelő végrehajtásának biztosítására, ezt pedig nem egy szankcionáló mechanizmus útján törekszik megvédeni, hanem egy pénzügyi feltételrendszer-eszközt hoz létre a jogállamiság védelmére. Megerősítette, hogy a feltételrendszer csak olyan esetekre vonatkozik majd, melyek “közvetlenül érintik a költségvetéssel való hatékony és eredményes pénzgazdálkodást vagy az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmét, vagy ennek kockázata komolyan fennáll”.

A jogállamiságot érintő kritikákat illetően a főtanácsnok hét jogelvet sorolt fel a jogállamiság fogalmának pontosítására:

  • a törvényesség elvét, az átlátható, elszámoltatható, demokratikus és pluralista törvényhozási eljárásokat;
  • a jogbiztonság elvét;
  • a végrehajtó hatalom önkényessége tilalmának elvét;
  • a független és pártatlan bíróságok által biztosított hatékony bírói jogvédelem elvét, beleértve az (alapvető jogok esetén is) az igazságszolgáltatáshoz való jogot;
  • a hatalmi ágak szétválasztásának elvét;
  • valamint a megkülönböztetés tilalmának elvét és a törvény előtti egyenlőség elvét.

Ezzel a főtanácsnok szerint eleget tettek “a jogbiztonság elve által támasztott, az egyértelműség, a pontosság és az előreláthatóság minimális követelményeinek”.

E körülményekre figyelemmel a főtanácsnok azt indítványozza, hogy a Bíróság utasítsa el Magyarország és Lengyelország megsemmisítés iránti keresetét

– áll az indítványban.

(Telex nyomán)

Mi a véleményed? Ide megírhatod!

Kérjük ossza meg cikkünket, hogy mindenkihez eljusson, így segíti lerombolni a kormányzati propagandát!

OSZD MEG!