Totális kudarcot vallott Orbán propagandája, alig hittünk a számoknak

Hiába az eltapsolt milliárdok, úgy tűnik, a magyarok makacsabban ellenállnak a propagandának, mint gondoltuk volna.

Új közvélemény-kutatást adott ki az Eurobarométer. Az EU 28 tagállamában végzett felmérés hazai adatai szerint a magyarok minden EU-ellenes gyűlöletpropaganda ellenére az átlagnál pozitívabban viszonyulnak az EU-hoz.

Több mint kétszer annyian vannak, akik kedvező színben látják az Uniót, mint azok, akik nem.

Meglepő fejlemény, de a magyarok tájékozottsága az uniós kérdésekről is meghaladja az átlagot, 58% az arányuk. Hiába az elszórt közpénztízmilliárdok, más tagállami nemzetekkel ellentétben a magyarok nem a bevándorlást tartják a legfőbb problémának,

hanem az egészségügyi és szociális biztonságot, valamint az áremelkedést.

Másik durva adat, hogy olyannyira nagy a hitelvesztés a nemzeti kormányokkal szemben, hogy az uniós polgárok nagy része jobban bízik az Európai Parlamentben, mint a sajátjában. A magyar parlamentet a megkérdezett magyarok 46 százaléka tartotta megbízhatónak, 52% nem. Az EP-t viszont már 56 százalékuk tartja inkább megbízhatónak, 37% nem.

Az európaiság és a nemzettudat terén is történt előrelépés a korábbi uniós választáshoz képest, csökkent azok aránya, akik magukat kizárólag magyarnak határozzák meg (ezek jellemzően idős emberek), és átellenesen nőtt azoké, akik kettős identitástudattal rendelkeznek. A magukat elsősorban európainak nevezők általánosan a magasabb iskolai végzettségűek közül kerültek ki.

Mi a véleményed? Ide megírhatod!

Kérjük ossza meg cikkünket, hogy mindenkihez eljusson, így segíti lerombolni a kormányzati propagandát!

OSZD MEG!