Üzenet Orbánnak: a családok életébe nincs belepofázás, miniszterelnök úr..!

Most, hogy Orbán Viktor a despotikus családmodell és a római jog jegyében felvázolta ideális családmodelljének alapjait („a családok összetartanak, és élükön erős, határozott családfők állnak”), vagyis a patria potestas (az apai hatalom) tradicionális formáját hirdette meg a „mi magyarok” közössége számára, nem árt egy-két dolgot tisztázni.

Helyes, ha a magyar családok tudomásul veszik, hogy a család a pater familias hatalma alatt álló személyek közössége, ahol mindenekelőtt a férj hatalma (manus) dominál a hatalom alatt álló feleség fölött (uxor in manu).

Továbbá a pater familiast, vagyis valamennyi magyar apát mostantól megilletik az alábbi jogosultságok: ius vitae ac necis (a családtagok élete és halála feletti rendelkezési jog); ius exponendi (a gyermek kitételének joga); ius vendendi (a gyermekeladás joga) és a ius noxae dedendi (annak tulajdonba adásának joga, akinek a gyermek kárt okoz).

Vagyis holnaptól a fenti jogok fonják körbe a keresztényi szereteten és értékrenden (vesd össze Semjén Zsolt) nyugvó magyar családokat.

Viszont ezúton szeretném felhívni Orbán Viktor szíves figyelmét két dologra.

Az első, miszerint Aelius Marcianus 3. századi jogtudós már arról beszélt, hogy az apai hatalomnak nem az atrocitasban (erőszakoskodás), hanem a pietasban (kegyesség) kell megnyilvánulnia. Ez mindenesetre újragondolandóvá teszi a vak komondoros esettanulmányokat.

A második, hogy a pater familias hatalmának alávetett család az állammal szemben gyakorlatilag teljes autonómiát élvez, minthogy a közjog (ius publicum) hatálya a magántelkek határán, a magánházak küszöbén véget ér, s innentől kezdve a magánjog (ius privatum) szabályai érvényesülnek.

Vagyis Orbán azt tesz a családjával, amit csak akar, illetve amit a családja elfogad. De a római jogra hivatkozva jelzem, hogy más családok életébe, szokásaiba, hagyományaiba, értékrendjébe és életvitelébe, tisztelt miniszterelnök úr és kedves miniszterelnök-helyettes úr, nincs belepofázás!

Mi a véleményed? Ide megírhatod!

Kérjük ossza meg cikkünket, hogy mindenkihez eljusson, így segíti lerombolni a kormányzati propagandát!

OSZD MEG!