Itt egy újabb gerincbajnok – leesik az álla, ha megtudja ki vezeti a CÖF-öt!

MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

A Békemeneteket szervező Civil Összefogás Fórum (CÖF) olyannyira civil, hogy a szervezetet fenntartó alapítvány 2012-ben a Fidesz pártalapítványától, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítványtól 40 millió, 2013-ban 20 millió forint támogatást kapott, de 2016-ban  az állami tulajdonú MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 508 millió forint támogatással segítette meg a Fidesz álcivil szervezetét. Ennél is megdöbbentőbb azonban az, ki is vezeti a szervezetet.

Nos, Csizmadia László nem ma kezdte a pályályát, igaz nem civil volt, hanem inkább az előző rendszer politikai rendőrségének III/II-es csoportfőnökségének ügynöke, pontosabban SZT-tisztje. Álljonak itt karrierjének lépcsőfokai:

Rendfokozat: Főtörzsőrmester (1961. 01. 01.)
Alhadnagy (1964. 03. 01.)
Hadnagy (1966. 03. 01.)
s.k. Főhadnagy (1969. 03. 01.)
Százados (1974. 03. 01.)
Őrnagy (1980. 01. 01.)
Szolgálati hely, idő: BM II/16-b. alo., rád.táv. (1960. 01. 01.)
BRFK. III/II. alo. op.ti. (1966. 12. 09.)
BRFK. III/I. alo., kiem.főop. (1969. 08. 15.)
BRFK III/I alo., T-17 (1971. 07. 01.)
BRFK III/II. Oszt., “SZT” főop.beo., T-17 (1976. 03. 01.)
Nyugállomány (1979. 12. 31.)
Nyugállomány hatálytalanítva. (1980. 01. 01.)
Dícséret: Főkapitányi dicséret + 2 000 Ft. (1968 és 1970)
Fenyítés: Szóbeli feddés – Szolgálati mulasztásért (1964)
Szigorú megrovás írásban – szolgálati rend és fegyelem megsértése (1979)

De ami ennél is megdöbbentőbb, az a jellemzés, amit 1979-ben adtak róla felettesei, és a Szigorúan Titkos hozott nyilvánosságra (a kiemelések tőlünk származnak): „Operatív tevékenységében kezdeményező és önálló, de össztevékenységéből –

emberi magatartásából – hiányzik a következetesség és a felelősségérzet.

Saját jelentései leszámítva a terjengősséget, jók, zömében operatív értékkel bírnak és hasznosíthatók. Hálózattartó munkája fokozatosan javul. Hálózatai egyre több olyan információt szolgáltatnak, amelyek operatív értékűek. E jelentések értékelése azonban nem mindig szakszerű, esetneként a feladatok meghatározása az általánosság szintjén mozog. […]

A minősítési időszakban Csizmadia László elvtársnál felszínre kerültek olyan negatív jellegű magatartási formák, amelyek korábbi minősítéseiben nem találhatók, vagy csak utalás van rájuk. […]

jellembeli tulajdonságai miatt munkatársai nem szívesen dolgoznak vele, a fedőmunkahely vezetője visszarendelését kéri.

[…] két esetben jutott tudomásunkra, hogy dekonspirálta  Belügyminisztériumhoz való tartozását. […] arrogáns és intrikus megnyilvánulások miatt […] jelenlegi beosztására alkalmatlan. […] Átheléyezésére a BRFK III/II. osztályon lehetőség nincs. […] Biztonsági okból nyugállomáynba helyezésével szolgálati viszonyának megszüntetésére teszünk javaslatot.”

Így könnyű ám antikommunistának lenni és küzdeni a demokráciáért, de mit is várjunk a Fidesztől, akinek a soraiban ott ült a parlamentben a saját családtagjait is lelkesen besúgó Szita Károly, vagy például a rendészeti államtitkárként alkalmazott volt III/II-es Tasnádi László.  A kommunista belügy által kitüntetett Stefka István ma is nyomja a PestiTV-ben a Népszabadság Pártélet rovatának egykori munkatársával, Bencsik Andrással közösen a propagandát, hiszen ehhez értenek. Az pedig ki a francot érdekel, hogy változott a fenék?

Mi a véleményed? Ide megírhatod!

Kérjük ossza meg cikkünket, hogy mindenkihez eljusson, így segíti lerombolni a kormányzati propagandát!

OSZD MEG!