Feljelentették a Kétfarkúakat a szentendrei önkormányzat címerbárányának személyiségi jogai miatt

Szerintem rosszul és elhamarkodottan döntött Szentendre önkormányzata, amikor személyiségi jogsértés miatt feljelentette a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot (MKKP).

A szimbólumoknak egyik lényege épp az, hogy kontextustól függően képesek jelentésüket módosítani, avagy akár gyökeresen megváltoztatni, azaz az MKKP nem a szentendrei címer bárányát sértette, hanem a helyébe tett kétfarkú kutyával új jelentéssel gazdagította az eredeti szimbólumot.

Mielőtt erre az új jelentésre rátérnék, emlékeztetnék arra, hogy a minap a nagyszerű miniszterelnök-helyettes,

Semjén Zsolt mindazokat, akik nem tartoznak a kormánypártok “értékrendi, bajtársi közösségébe”, kedélyesen egy tál skorpióhoz hasonlította.

Nos, nem kormánypárti politikusok, nem kormánypárti szavazók akár ezért is indíthatnának egy jó kis személyiségi jogsértési pert, de őket is lebeszélném erről, ugyanis a nagyszerű miniszterelnök-helyettes nem tudta, hogy a skorpiónak, mint szimbólumnak a vallási-mitikus vagy biblikus hagyományban akad kifejezetten pozitív konnotációja, s én például ezzel azonosítom magam, még akkor is, ha mindezt nem tudta, de tette a nagyszerű miniszterelnök-helyettes.

kétfarku2

Ami a szentendrei szimbólum-cserét illeti, én nem jelenteném föl az MKKP vezetőit, épp ellenkezőleg, kezdeményezném boldoggá avatásuk (beatificatio) gyorsított eljárását. Ugyanis a szentendrei címerben lévő bárány, feje körül aranyló glóriával, jobb mellső lábával a kereszt jelével ékesített lobogót tartva egyértelműen Jézus-szimbólumként mint a szelídség, a szeretet és az áldozatkészség jelképe van jelen.

No mármost, a kutya az ember legdomesztikáltabb, leghűségesebb társa és barátja, mintha csak a bárány szelídsége, szeretete és odaadása költözött volna otthonunkba és a kormánypártok által oly sokszor emlegetett családi környezetünkbe. Ami pedig a két farkat illeti, a farok csóválása az odaadó szeretet és hűség jele, a két farok pedig a fenti értékek, a hűség, a szelídség, a szeretet és az áldozatkészség szimbóluma, amely az MKKP csodás víziójának megfelelően szaporodik és sokasodik és betölti a földet.

Mi másra is lenne szükségünk ebben az erkölcstelen, romlott, bűnös és dekadens világban, mint a fenti értékek multiplikációjára.

Én tehát több és több farkat vizionálok, még több farkat hazánkban, s az egész földön, farkakat, ezeret és milliókat,

a szeretet, a béke, a jóság és a szelídség farkait, a nagyszerű miniszterelnök-helyettesünk szavait citálva a “bajtársi közösségek értékrendi farkait”.

Emlékeztetném továbbá a szentendrei feljelentőket, hogy egy ízben Jézus szíve is a kutya felemlegetésétől enyhült meg, amikor a kánaáni (vagyis idegen) asszony gyógyulást kérve lányának Jézustól, arra figyelmeztette a Mestert, hogy a kutyák is esznek az urak asztaláról lehullott morzsákból. Jézus erre azt mondta, hogy “Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod! És meggyógyult a leánya még abban az órában.” (Mt 15,21-28)

A szentendrei önkormányzati feljelentőknek meg azt javaslom, bíróság helyett járjanak könyvtárba, és olvassák el Ernst Cassirer munkáját, a Philosophie der symbolischen Formen c. remekművet.

Mi a véleményed? Ide megírhatod!

Kérjük ossza meg cikkünket, hogy mindenkihez eljusson, így segíti lerombolni a kormányzati propagandát!

OSZD MEG!