Most részletesen bemutatjuk, hogy mi az, amit a politikában igazi mocsokságnak hívnak

Illyés Tibor / MTI

Orbán Viktor 19. évértékelő beszédében azt mondta:

“…Ha ezek a begyöpösödött, keresztény mivoltukból és hazafias érzelmeiktől szabadulni nem tudó vagy nem akaró európaiak nem értenek a szép szóból, akkor ássunk mélyebbre: cseréljük ki az európai élet altalaját is, jöjjenek hát a más vallású, más erkölcsön és más szokásokon nevelkedett tömegek, akik mit sem értenek Európáról, és tanítsanak bennünket móresre. Így jött létre a világtörténelem legbizarrabb koalíciója az embercsempészek, a jogvédő aktivisták és az európai csúcspolitikusok között arra, hogy tervezetten ideszállítsanak Európába sok millió migránst….”

Sajnálatos módon azonban, ahogy a 168 óra lapszemléjéből az alábbi írásunkban rávilágítunk a közoktatással kapcsolatos problémákra, amely hibákat már 7 éves kormányzásuk után az Orbán kormány nem tarthat az előző kormányok hibáinak rá kell jönnünk a szomorú igazságra. Magyarország problémái nem abból állnak, amit a miniszterelnök a hívei elé tár.

MAGYARORSZÁG PROBLÉMÁIN AZ EURÓPAI UNIÓ SEGÍTENI AKAR.

A problémát azok a politikusok jelentik, akik már mondhatjuk, nem csak vissza akarják fordítani az idő kerekét, de olyan irányba akarják kormányozni Magyarországot, amilyen a történelemben még nem volt, leginkább George Orwell: 1984 című regényéből ismerhettük csak. A folyamatos ellenségkép gyártásával manipulált tömegeket terrorban tartó Orbán kormány ideje, hogy összekapja magát és megfeleljen annak az elvárásnak, hogy Magyarország ifjúságát megfelelő közoktatásban részesüljön. Erre kapta a kétharmados felhatalmazást. Többek között erre hatalmazták fel a választópolgárok, ha nem képes eleget tenni a feladatának, akár el se induljon a következő országgyűlési választásokon…

József Attila: NEM EMEL FÖL

Nem emel föl már senki sem,
belenehezültem a sárba.
Fogadj fiadnak, Istenem,
hogy ne legyek kegyetlen árva.

Fogj össze, formáló alak,
s amire kényszerítnek engem,
hogy valljalak, tagadjalak,
segíts meg mindkét szükségemben.

Tudod, szivem mily kisgyerek –
ne viszonozd a tagadásom;
ne vakítsd meg a lelkemet,
néha engedd, hogy mennybe lásson.

Kinek mindegy volt már a kín,
hisz gondjaid magamra vettem,
az árnyékvilág árkain
most már te őrködj énfelettem.

Intsd meg mind, kiket szeretek,
hogy legyenek jobb szívvel hozzám.
Vizsgáld meg az én ügyemet,
mielőtt magam feláldoznám.

1937 tavasza

A 168 óra cikkéből megtudhatjuk: “A szakképzési rendszer kudarcos átalakításának legfőbb jele, hogy akadályozza a gyerekek előrelépési lehetőségeit.

A kormányzati szerencsétlenkedés nemcsak azzal megy szembe, amit az ország az Európai Unió pénzéért cserébe vállalt, hanem az elemi logikával is.

A hazai szakképzés emiatt eleve vesztes tömegeket termel újra. Szakemberek szerint az új szakképzési rendszerben sem az iskolák, sem a képzési centrumok nem érdekeltek abban, hogy a kudarcokkal küszködő, hátrányos helyzetű gyerekeket olyan tudáshoz (végzettséghez) juttassák, amellyel képesek kikerülni a mélyszegénységből.

Az Európai Uniótól 6500 milliárd forint érkezik 2014 és 2020 között azzal a céllal, hogy a tagállamok közötti gazdasági-társadalmi egyenlőtlenségeket mérsékelni lehessen.

Annak érdekében, hogy ez az elképzelhetetlen pénzösszeg a magyar gazdaság részévé lehessen bizonyos vállalásokat kellett tennie Magyarországnak.

Ezeket a vállalásokat a PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS című dokumentum foglalja össze.

A PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS című dokumentumot Brüsszel jóváhagyta:

 JÖN A PÉNZ!

“Már most is világosan látszik azonban, hogy az oktatásban vállaltakat a kormány nem fogja teljesíteni.”

A PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS szerint meg kell erősíteni a “befogadó oktatás-nevelést”, „ami egyúttal hozzájárul az oktatási egyenlőtlenségek mérsékléséhez, a szegregációs jelenségek visszaszorításához, különösen a roma többségű iskolák számának csökkentéséhez”.

A legutóbbi PISA-mérés azt jelezte, hogy messzebbre kerültünk ettől a céltól, mint 2010 előtt voltunk, a szakemberek szerint már akkor is drámai volt a helyzet.

A mostani kormány a szegregáció visszaszorítását csak nyilatkozatokkal, konferenciákkal és egyéb Brüsszelnek eladható eseményekkel támogatja.

AZ ORBÁN-KORMÁNY SZAVAIT NEM KÖVETIK TETTEK…

Egy másik problémával a korai iskolaelhagyás visszaszorításával kapcsolatban is hatalmas problémák tapasztalhatóak.

Az Orbán-kormány működésének megkezdése óta, 2010-óta Magyarországon nő a korai iskolaelhagyók száma.

Az Eurostat felmérése szerint 2010-ben 10,8% volt az arányszám, 2016-ban 12,4 százalék. Ez az uniós átlagnál jóval rosszabb. Semmiféle jel nem mutat arra, hogy a következő években valamilyen módon javulna a helyzet ezen a területen.

A katasztrofális helyzetnek három fő oka van:

  1. Az Orbán kormány a tankötelezettséget 18 évről 16 évre csökkentette.

  2. Az Orbán kormány átalakította a szakképzési rendszert.

  3. Az Orbán kormány brutális költségvetési megszorítás tárgyává tette a közoktatást, ami már évek óta tart. (ezt egyébként nem ellensúlyozza a pedagóguséletpálya modellhez kötött bérkorrekció!)

“A problémák a szakképzésben sűrűsödnek, ami korábban sem volt problémamentes terület. Az általános iskolában folyó pedagógiai munka kudarca és a szegregáció miatt a szakiskolákba leginkább a legszegényebb családok gyerekei kerültek.

Az Orbán Viktor kormányfő és Parragh László iparkamarai elnök által gyakran hangoztatott állítás, miszerint csökkent volna a szakképzés iránti érdeklődés, tényszerűen nem igaz: csupán az érettségit nem adó szakiskolát választották kevesebben, míg az érettségit biztosító szakközépiskola – a gimnáziumok mellett – továbbra is népszerű intézmény maradt.

A szelektív magyar oktatási rendszer következményeként a jobb helyzetű csoportok az érettségit adó intézményekbe íratták a gyerekei­­ket, a szakiskola pedig a szegény gyerekek gyűjtőhelyévé vált.

Ezt felismerve fejlesztették ki a Szakiskolai fejlesztési programban 2003-tól, Magyar Bálint minisztersége alatt a projektalapú felzárkóztató, szakképzésre előkészítő évfolyamot, ez 2005-től az általános iskolát el nem végző diákokat is bevezette a szakiskola szakképző évfolyamára.

Az Orbán-kormány színre lépése után az első csapások épp a szakképzést érték: 2010 novemberében Orbán Viktor és Parragh László megállapodást kötöttek a tanoncszerű szakmunkásképzés bevezetéséről.

Ennek folyományaként 2012-ben bevezették a duális szakképzést, ahol a kormány a korábbi négyről (az előkészítő évfolyamot beszámítva ötről) három évre csökkentette a tanulmányi időt.

A gyakorlatorientáltság hangsúlyozása és a „végre visszaállítjuk a kétkezi munka becsületét” jelszóval jellemezhető populista kormányzati propaganda közepette a szakiskolában megduplázták a gyakorlati órák számát, egyúttal az alapkompetenciák elsajátítását elősegítő közismereti tárgyak oktatását a harmadára vágták.

A magyar kormány szembement az összes olyan trenddel, amely a fejlett piacgazdasággal rendelkező országokban tapasztalható.

2013-tól a kormány megszüntette a felzárkóztatót, azóta az általános iskolát el nem végző túlkoros diákokat a Híd-programba irányítják.

A kormány ezeket a tanulókat nem a normál rendszerű oktatási rendszerben kívánja végzettséghez juttatni, hanem – jó esetben is – csak részszakképesítésig juttatja el őket 17-18 éves korukra.

A KSH legfrissebb, oktatási adatokat összesítő kiadványa (Statisztikai Tükör, 2017. május 11.) szerint a 2016/2017-es tanévben csaknem 2300 tanuló vett részt a programok nappali képzésein, az előző tanévinél 770-nel kevesebben.

E képzési formáról szinte semmit nem tudunk, ahogy azt a szakképzésért felelős helyettes államtitkár, Pölöskei Gáborné lapunknak adott interjújában elismerte. Nem tudjuk, milyen színvonalú oktatás folyik ott, milyen arányban és milyen végzettséggel kerülnek ki onnan a tanulók.”

“A szakképzés átalakítása pedig folytatódik. 2016-tól a szakgimnáziumokban is jelentősen csökkent a közismereti tárgyak időkerete, ezért innen egyre nehezebb lesz bekerülni a felsőoktatásba, holott ez az egyén és az ország számára is a lehetséges legjobb beruházás volna. Ily módon visszaáll az 1997-ben megszüntetett elavult struktúra, végzetesen rontva egy adott korosztály több mint egyharmadának munkaerő-piaci esélyeit.”

Mi a véleményed? Ide megírhatod!

Kérjük ossza meg cikkünket, hogy mindenkihez eljusson, így segíti lerombolni a kormányzati propagandát!

OSZD MEG!