Semjén révült állapotban démoni szerepre készül

Semjén Zsolt, a nagy stratéga, a Magyar Időket beavatta a titokba: ősztől, a Fidesz részéről, eksztatikus kampányra számíthatunk.

No, mármost: az eksztatikus jelző egy teológiát végzett KDNP-s politikus számára szigorú és körülhatárolt jelentéssel bír, a fenti szakterminológiát – ebben biztosak lehetünk – pontosan és megfelelően használja.

Az eksztázis (gör. eksztaszisz, lat. extasis) jelentése, elragadtatás, elrévülés, transz, azaz önkívületi állapot. Az önkívületi állapot azt jelenti, hogy a tárgyi, azaz a valós világgal való kapcsolat felfüggesztődik, s az érzékeket egy természetfölötti (transzcendens) isteni vagy démoni erő irányítja. Semjén tehát ezzel azt akarja mondani, hogy vagy a Fidesz vezetője vált egylényegűvé az Atyával (homouszion), vagy azt, hogy a Fidesz élén egy démon áll. A démon (gör. daimón) az isteneknél alacsonyabb, az embereknél magasabb rendű lény, aki képes az emberi tudat befolyásolására, manipulálására.

Semjén, a teológus, persze tudja, hogy a biblikus hagyományban a démonok a Sátán királyságához tartoznak, s legfőbb céljuk, hogy az emberek bűnös kívánságait beteljesítsék. Ezért volt Jézus szolgálatának szerves része a démonok kiűzése az emberekből (Mt 12,28; Mk 1,34; Lk 13,32), továbbá arról is értesülhettünk, hogy Jézus egy ízben a Légió nevű démont a disznók közé küldte (Márk 5,1-20; Lk 8,26-39), igaz, a Biblia nem azonosította ezt a disznócsordát Mészáros Lőrinc mangalicáival.

De menjünk tovább. Az önkívületi állapotot a vallástörténet jól ismeri, s a törzs istenségeit képviselő személy (sámán, varázsló) kiváltságának tekintették. Az eksztatikus állapot kiváltásának módja lehet hipnózis, meditáció, alkohol, drog (ennek speciális szakértője is akad a Fideszen belül) vagy valamilyen fizikai (ostorozás, bőr bevagdosása, teli hangból történő artikulálatlan ordibálás stb.) állapot előidézése. Gyakori jelenség a nyelveken szólás (no, ez Semjénre nem vonatkozik), látomás, levitáció stb. (Csak jelzem, hogy például Villanovai Szent Tamás 12 órán át lebegett, Sziénai Szent Katalin három, Pazzi Szent Magdolna negyven napig volt eksztatikus állapotban, de ma már tudunk olyanról, aki legalább 7-8 éve van hasonló állapotban.

Az eksztatikus állapot részét képezik a valóságtól eltávolodó látomások, jelenések, élmények, érzetek, hallomások, amelyekre utólag az eksztatikus állapotban lévők nem emlékeznek.
Szólni kell a lélek röptéről is, amikor a lélek, mély elragadtatásában, elhagyja a testet.

A szavak ilyenkor alkalmatlanná válnak a helyzet leírására, olykor összefüggéstelennek ható makogássá, hebegéssé, vagy képzavarok halmozásává válik a beszéd.

És még valami: az eksztatikus állapot veszélyeket is rejt magában. Előfordulhatnak tévedések, csalások, beszűkölhet az öntudat, s ilyenkor betegesen koncentrál a személy egy apróságra (madár, virág, futballstadion, kisvasút stb.), ami képes teljesen lefoglalni az illetőt.

Akad még ezután kérdés a Fidesz eksztatikus kampányáról?

Mi a véleményed? Ide megírhatod!

Kérjük ossza meg cikkünket, hogy mindenkihez eljusson, így segíti lerombolni a kormányzati propagandát!

OSZD MEG!