Erdő Péter cenzori szereptévesztésben

Több napja már, hogy egy – amúgy igen nagy visszhangot kiváltó – interjúban elhangzott egy állítás, miszerint 2012-ben Erdő Péter bíboros, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseke letiltatta a Passió XXI előadását, amelyet Alföldi Róbert rendezésében mutattak volna be.

Ismétlem: több mint egy napja ismerjük a hírt, de mintha nem is hangzott volna el. Az még hagyján, hogy Erdő Péter titkárságáról senki sem reagált, senki sem kért helyreigazítást, senki sem pontosított, hanem csend és hó és halál.

Jegyezzük meg: Erdő Péternek joga lett volna letiltatni az előadást teológiai, dogmatikai, rituális, morális stb. megfontolásokból, ha azt egy szent helyen, szent térben, mondjuk egy katolikus templomban készültek volna előadni. Ha nem a katolikus egyház tulajdonában lévő szent térben, hanem bármilyen más profán helyen, akkor a fent jelzett megfontolások alapján még mindig joga lett volna felemelni a szavát az előadással szemben, s azt tanácsolni a híveknek, hogy mellőzzék az előadás megtekintését, ezért meg azért, meg amazért. A történettel összefüggésben ennél többre nem lett volna joga.

Ami viszont a mai magyar sajtót, annak állapotát, minőségét, problémaérzékenységét, felkészültségét, függetlenségét és beszariságát illeti, az elborzasztó. Ez idáig nem akadt egyetlen újságírónak mondott pszeudo-tollnok sem, aki a hírre felkapta volna a fejét és a mikrofonját, s érdeklődött volna emerre is, meg amarra is:

1. Igaz, hogy Erdő Péter 2012-ben letiltatott egy előadást?
2. Ha igaz, milyen felhatalmazással tette ezt és milyen indokkal?
3. Ha csak „odaszólt”, ki volt a címzett, s mire hivatkozott a bíboros?
4. Akinek odaszólt, milyen megfontolásból vágta haptákba magát, s teljesítette a bíboros utasítását (kérését, óhaját)?
5. Miért kellett öt évnek eltelnie ahhoz, hogy minderről szó essék? Akik tudtak az esetről, milyen megfontolásból hallgattak idáig?

A fenti kérdéseket ingyen és bérmentve átengedem bármelyik jelentkező újságírónak. Nihil obstat.

Mi a véleményed? Ide megírhatod!

Kérjük ossza meg cikkünket, hogy mindenkihez eljusson, így segíti lerombolni a kormányzati propagandát!

OSZD MEG!