A Korán nem beszél kamionról

Azoknak, akik nyílt lélekkel, felemelt fejjel, büszke tekintettel és nagy-nagy tudás- és ismeretanyag birtokában zavartalanul azt állítják, hogy a legaljasabb és legförtelmesebb merényletek nem származhatnak muszlimoktól, igazat adhatunk.

Hiszen az sz-l-m gyökből, amelyből az „iszlám” szó ered, származik a „szalám” főnév, amelyet akár békének is fordíthatnánk. Ez jelenik meg a „szálem” vagy „szálem alajkum” („béke” vagy „béke legyen veled”, esetleg „szálljon béke rád”) bevett és gyakori köszönési formulájában.

Ebből fakadóan elképzelhetetlen, nonszensz az a logikailag is önellentmondást tartalmazó állítás, miszerint a feltételezett gyilkos, aki beszállt a lengyel kamionba, s harsány „szálem alajkum”-mal köszöntötte a lengyel sofőrt, a béke kívánását követően megölte volna őt. De menjünk tovább! Ugyancsak nonszensz azt állítani, hogy egy muszlim merénylő épp egy karácsonyi vásár tömegébe, gyerekekbe, asszonyokba, az ünnepet váró polgári személyek közé vezette volna a kamiont.

Ugyanis a karácsony Jézus születésének, a világ megváltójának az ünnepe. Márpedig a Korán több helyen is pozitívan emlékezik meg Jézusról.

Például: „Adtuk hajdan Mózesnek az Írást és más prófétákat küldtünk utána. Nyilvánvaló bizonyítékokat adtunk Jézusnak, Mária fiának és megerősítettük őt a Szentlélekkel.”(2:87); „És az ő nyomukba küldtük Jézust, Mária fiát, bizonyságául annak, ami ma Tórából előtte volt. És adtuk néki az Evangéliumot – útmutatással és fényességgel benne -, hogy bizonyítsa azt, ami a Tórából előtte volt – útmutatásként és intésként az istenfélőknek.” (5:46); „És amikor Jézus eljött a nyilvánvaló bizonyítékokkal, azt mondta: ’Eljöttem hozzátok a bölcsességgel, és hogy elmagyarázzak nektek valamennyit abból, amiben összekülönböztetek. Féljétek hát Allahot és engedelmeskedjetek nekem!” és folytathatnám. Mindenesetre látható, hogy Jézus eljövetelére várakozva, karácsonyt megelőzően egy igazhitű ilyen borzalmat épp egy karácsonyi vásáron aligha fog elkövetni.

Végezetül tartsuk szem előtt, hogy a Korán, Allahnak Gábrielen keresztül Mohamedhez eljuttatott szent kinyilatkoztatása csak arról beszél, hogy Allah ellenségei „megöletnek, vagy keresztre feszíttetnek, vagy egymással ellentétesen a kezük és a lábuk levágatik, vagy elűzetnek a földről” (5:33); hogy „harcoljatok azok ellen – azok között, akiknek az Írás adatott –, akik nem hisznek Allahban és a Végső Napban, és nem tekintik tilalmasnak azt, amit Allah és az ő küldötte megtiltott és nem vallják az igazság vallását” (9:29); s hogy „amikor összetalálkoztok a hitetlenekkel, akkor vágjátok el a nyakukat!” (47:4).

De a Korán ihletett, szent szövege sehol sem beszél kamionról.

Mi a véleményed? Ide megírhatod!

Kérjük ossza meg cikkünket, hogy mindenkihez eljusson, így segíti lerombolni a kormányzati propagandát!

OSZD MEG!