Megdöbbentő dolgot vettek észre kutatók Orbán szavaiban – ha ezt meglátod, feláll a szőr a hátadon

Fotó: Uwe Anspach/EPA/MTI

Orbán Viktor 41 nyilvános beszédének (1999-2018 között elmondott
évértékelő beszédek, és 2007-2018 közötti március 15-i és 2007-2017 közötti tusnádfürdői beszédek) elemzése során rekonstruálja egy tanulmány az orbáni világkép főbb elemeit és utóbbi időben bekövetkezett változásait.

A Magyar Hajnalka, Gulyás István, Kovács János, Világosi Emma nevéhez fűződő anyag megdöbbentő dolgokra világít rá. Egészen konkrétan beleborzongtunk, amikor elolvastuk, hogy Orbán milyen szavakat használt tudatosan, szisztematikusan a beszédeiben. Nettó manipuláció minden egyes mondata.

Az alábbi megállapításokat tették a kutatók:

  • Orbán 2014-től egyre erősebb militáns hangnemben beszél, egyre inkább alkalmaz katonai
    kifejezéseket, harcra, háborúra utaló, ezzel összefüggő szavakat. Ezzel párhuzamosan egyre kevésbé foglalkoztatja a kormányzás, ami kormányfőként elég meglepő. A kormányzás, a magyar belpolitika kérdései helyett egyre inkább a menekültek (saját szavaival a “migránsok”) témájára és „Európára”, az Európai Unióra fokuszál. Az EU, a menekültek, és az iszlám témájához egyre inkább kapcsol háborús és katonai kifejezéseket.
  • A kezdetektől fogva ellenzi a menekültek Európába engedését (ezért a Magyarországra érkező menekülteket 2015 szeptemberétől szélsebesen át is transzportálja Ausztriába), és bár 2016 után már kevesebb menekült érkezett Európába (és Magyarországra is), Orbán egyre durvábban riogatja a magyar állampolgárokat a menekültekkel, illetve egy újabb menekülthullámmal.
  • A magyar állampolgárokban az elesettség-érzés felkeltése, erősítése, valamint a félelemkeltés nagyon fontos elemeit képezik az orbáni világnak. Rendkívül kimunkált, ízes és bőséges szókinccsel rendelkezik, amikor valamilyen bajra, veszélyre, kilátástalan helyzetre utal és az ezzel kapcsolatos szorongást, félelmet, fenyegetettség érzetet akar leírni, illetve félelmet igyekszik kelteni. Ezen túl bő katonai szókinccsel is rendelkezik. A katonai szavak akkor a leggyakoribbak, amikor Európáról, az EU-ról beszél, miközben Európa és a „migránsok” kérdése nála szinte mindig összekapcsolódik.
  • Orbán a menekültkérdést úgy fordította az Európai Unió ellen, hogy látszólag 1300 ember befogadása ellen küzd, valójában pedig pénzért (letelepedési kötvény) közel 20 ezer külföldi állampolgárt fogadott be Magyarország 2013-2017 között.
  • Orbán 2017 nyara óta nagyon durván és ellenségesen fogalmaz az Európai Unióval kapcsolatban.

Most pedig következzenek a szavak:

Ebben a listában csak azok szerepelnek ezek közül, amelyeket legalább hatszor kimondott a 41 vizsgált beszédben, tehát csak a legsűrűbben előforduló paráztató kifejezései ezek:

aggodalom, aggódik, akadály, akaszt, áldozat, áldozatvállalás, alkalmatlan, ármány, árt, baj, behálóz, behízelgő, beletörődés, beletörődik, beteg, bizonytalanság, börtön, bukás, bukdácsol, bűncselekmény, bűnözés, bűnöző, büntetés, büntetlen, bűntudat, cinizmus, cipel, csal, csalódás, csalódik, csapás, cselvetés, csőd, diktál, diktátum, durva, durvaság, elbizonytalanít, elfojt, elhagy, elhal, elhatalmasodik, elítél, ellenérdekelt, ellenfél, ellenség, elnyel, elnyomás, elodáz, elsodor, elszenved, eltéved, elúszó, elutasít, elvesz, elvész, elveszít, elvesztés, embertelen, erőltet, erőszak, erőszakosság, érthetetlen, érzéketlenség, esélytelen, fájdalmas, fájdalom, fél, feled, félelem, felelőtlen, felemészt, fellázad, félrevezet, felszámol, fenyeget, fenyegető, feszültség, fojtogat, gátlástalan, gaz, gazsulál, gond, gyalázkodás, gyanakvás, gyarmat, gyáva, gyenge, gyengeség, gyengít, gyötrő, gyűlölet, hajbókol, hanyatlás, hátrál, hazudik, hazug, hazugság, hiány, hiba, hibbant, hitszegés, hűtlen, igazságtalan, igazságtalanság, indulat, inog, irigy, irigység, káosz, kapaszkodik, kár, kárhozat, kártékony, katasztrófa, kényszer, képtelen, keserűség, kétségbeesik, kikezd, kínkeserves, kioktat, kishitű, kishitűség, kiszámíthatatlanság, kiszolgáltatott, kitör, kockázat, konfliktus, korlát, körülfolyik, kudarc, kullog, kurtít, lavina, lehetetlen, lehúz, lerombol, leszakad, letör, megaláz, megalázás, megbukik, megfojt, megijed, megkurtít, megőröl, megpróbáltatás, megsarcol, megtörés, méltatlan, menekülés, mulasztás, nehéz, nélkülöz, nyomás, nyomaszt, nyomasztó, nyugtalanít, öl, omlik, önkény, önsajnálat, önveszélyes, önzés, ordas, összeomlás, összeomlik, összetöpörödés, összezsugorodás, ösztönvilág, pazarló, pór, rab, ránt, rátámad, rémálom, reménytelen, restauráció, reszket, riasztó, rom, rombol, romboló, romlik, rossz, sikertelen, siralmas, sodor, sodródik, spekuláns, süllyed, szegény, szegénység, szégyen, szégyenkezik, szélhámos, szembenállás, szenved, szeretetlenség, szétesik, széthull, szolga, szolgamentalitás, szomorú, szorong, szorongás, tagad, támadás, teher, terméketlen, terror, téved, tilt, tolakodik, tolvaj, tönk, tönkretesz, tönkrevág, tragikus, túlél, túlélés, türelmetlenség, uszít, üt, vád, válság, váratlan, védelem, védtelen, vég, ver, vér, vereség, vergődik, veszély, veszít, veszt, vihar, viharos, visszaél, zavar, zsugorodik, zuhanás, zűrzavar

Egy másik csoport a “szorongás, alávetettség és összeomlás” szavai, és amelyek összesen több mint 3000 alkalommal szerepelnek a beszédekben. Így ezek közel 2 százalékát adják az összes szavának. Szinte ugyanannyiszor fordultak elő összesen, mint ahányszor kimondta, hogy “egy” vagy “van”:

aggódik, akadály, áldozat, baj, beletörődik, bizonytalan, bukás, bűncselekmény, bűnözés, bűnöző, büntetés, büntetlen, cinizmus, csőd, csalódott, ellenfél, elhagy, elutasít, elveszít, erőszak, fájdalmas, fél, feled, felelőtlen, fellázad, felszámol, fenyeget, gyáva, gyenge, gyűlölet, hanyatlás, hazudik, hazug, hiány, hiba, igazságtalanság, kár, kényszer, képtelen, kétség, kikezd, kioktat, kishitű, kiszolgáltatott, kockázat, konfliktus, korlát, kudarc, kullog, küzd, lázadás, legyőz, lehetetlen, leszakad,letör, megbukik, megsarcol, megvéd, nehéz, nyomás, önkény, önsajnálat, összeomlás, rab, ránt, reménytelen, reszket, rombol, romlik, rossz, sikertelen, sodor, sodródik, süllyed, szegénység, szégyen, szenved, szétesik, szolga, szorong, tagad, támad, teher, terror,téved, tönk, vad, válság, váratlan, védtelen, vég, ver, veszély, veszt, zavar

Tartalmi szempontból is vizsgálva e beszédeket, Orbánnak tipikus eljárása, hogy nagyon hosszan és részletesen végigvesz egy veszélyt, majd lezárja gyorsan azzal, hogy ő majd megoldja. Ez a stílus a népmesék ritmusára emlékeztette a kutatókat.

Minket leginkább arra emlékeztet, hogy ez az ember tudatosan, tökéletesen felépítve manipulál minket minden egyes megszólalásával…

Mi a véleményed? Ide megírhatod!

Kérjük ossza meg cikkünket, hogy mindenkihez eljusson, így segíti lerombolni a kormányzati propagandát!

OSZD MEG!